کرمانشاه

محمودی : برای توسعه فرهنگ دوچرخه سواری باید ایستگاه های حمل و نقل پاک راه اندازی کرد

کرمانشاه پتانسیل های بسیار خوبی در بحث دوچرخه سواری دارد، اما نبود اعتبارات و بودجه کار را برای رشد این پتانسیل ها سخت کرده است.

امضای تفاهم نامه همکاری بین هیأت دوچرخه سواری و اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه 

با هدف گسترش فعالیت های فرهنگی در ورزش دوچرخه سواری ، تفاهم نامه همکاری بین هیأت دوچرخه سواری استان و اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه به امضا رسید.

عزیزی : زیر ساخت مناسب نداشته باشیم کسب مدال ها گذرا و سطحی است

تا زمانی که زیرساخت ورزش دوچرخه سواری در استان مهیا نباشد نمی توانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم و برنامه ها و کسب مدال ها به صورت گذرا و سطحی برای رفع مسئولیت انجام می پذیرد. لذا این توسعه زیرساختی همت مسئولین بالاتر را می طلبد.

قدردانی دوچرخه سواران از کادر بهداشت ودرمان جوانرود کرمانشاه

دوچرخه سواران کرمانشاهی از کادر بهداشت ودرمان جوانرود بخاطر تلاش های شبانه روزی کادردرمانی این شهرستان قدردانی کردند.