مرکزی

نتایج مسابقات مرحله اول لیگ کوهستان مشخص شد

مرحله اول لیگ دوچرخه سواری کوهستان به میزبانی شهر اراک برگزار شد.

برگزاری جلسه شورای حمل و نقل در خصوص پیگیری مصوبات دوچرخه سواران استان مرکزی

امروز جلسه شورای حمل و نقل در خصوص پیگیری مصوبات دوچرخه سواری استان مرکزی با حضور آقایان کمیجانی و پزشیکان برگزار شد.