خبرها

گزارش تصویری + بازدید خانم فرامرزیان معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان از ساختمان در حال احداث فدراسیون و کمپ تیم ملی

گزارش تصویری + بازدید خانم فرامرزیان معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان از ساختمان در حال احداث فدراسیون و کمپ تیم ملی.

گزارش تصویری ۱ + اردوی تیم ملی 18 اسفند ۹۹

گزارش تصویری ۱ + اردوی تیم ملی 18 اسفند ۹۹ .

گزارش تصویری 2 + گردهمایی روسا هیأت های دوچرخه سواری - مشهد- 14اسفند1399

گزارش تصویری 2 + گردهمایی روسا هیأت های دوچرخه سواری - مشهد- 14اسفند1399.

گزارش تصویری1 + گردهمایی روسا هیأت های دوچرخه سواری - مشهد- 14اسفند1399

گزارش تصویری1 + گردهمایی روسا هیأت های دوچرخه سواری - مشهد- 14اسفند1399.