دبیر کمیته پزشکی فدراسیون انتخاب شد

طی حکمی دکتر قنادی دبیر کمیته پزشکی فدراسیون دوچرخه سواری شد.

سلگی دبیر فدراسیون دوچرخه سواری با پیشنها مسوول کمیته پزشکی فدراسیون ، طی حکمی دکتر شیما قنادی را به عنوان دبیر کمیته پزشکی فدراسیون دوچرخه سواری منصوب نمود.