سرپرست هیات دوچرخه سواری استان تهران معرفی شد

طی حکمی از سوی رسول هاشم کندی سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری، حمید عطاالهی به عنوان سرپرست هیات دوچرخه سواری استان تهران معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، امروز دوشنبه و با توجه به پایان دوره ریاست امید سراجی، با حکم دکتررسول هاشم کندی سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری، حمید عطاالهی به عنوان سرپرست هسات دوچرخه سواری استان تهران منصوب شد. 

در حکم وی آمده است:

بنا به پیشنهاد مدیرکل محترم ورزش و جوانان استان تهران و به استناد نامه شماره 7424/د/1400/206 مورخ 20/10/1400، بدینوسیله جنابعالی به عنوان « سرپرست هیأت دوچرخه سواری استان تهران» منصوب  می گردید.

امید است ضمن بکارگیری  نیروهای متعهد و متخصص این رشته ورزشی و اتکال به خداوند متعال در کلیه امور محوله موفق و منصور باشید. ضمناً شایسته است حداکثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به برگزاری مجمع انتخابات رئیس هیأت، اقدامات لازم معمول گردد.

باتشکر

رسول هاشم کندی