برگزاری اولین جلسه هیات رئیسه فدارسیون دوچرخه سواری در سال جدید

اولین جلسه هیات رئیسه فدارسیون دوچرخه سواری در سال جدید با حضور تمامی اعضا در دفتر رئیس فدراسیون دوچرخه سواری برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، در این جلسه که در خصوص بررسی و تغییرات تقویمی سال ۹۹ بحث و گفتگو شد در نهایت با توجه به شیوع ویروس کرونا تصمیمات جدیدی اتخاذ شد. 
از دیگر مسائل مورد بررسی در جلسه هیات رئیسه امروز که بیش از ۱ ساعت و نیم به طول انجامید ، درباره موضوعاتی چون جابجایی ساختمان و همیچنین موارد کاری فدراسیون بود که مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.