حضور تیم بازرسی فدراسیون دوچرخه‌سواری در هیات های استانی

نمایندگان کمیته بازرسی فدراسیون طی سفرهایی، فرآیند بازرسی و نظارت برعملکرد هیات های استانی را آغاز کرده اند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، هیات دوچرخه‌سواری استان خراسان رضوی میزبان این گروه بود که در طی آن مهدی روزبهان رئیس هیات دوچرخه‌سواری استان خراسان رضوی گزارشی از عملکرد این هیات ارائه نمود. نمایندگان این کمیته به سایر استان ها نیز سفر خواهند داشت.