قادر میزبانی مشاورفنی و مدیر تیم های پایه فدراسیون دوچرخه سواری شد

طی حکمی از سوی دکتر رسول هاشم کندی، مشاورفنی و مدیر تیم های پایه فدراسیون دوچرخه سواری مشخص شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، امروز و با حکم دکتر هاشم کندی سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری، قادر میزبانی به عنوان مشاورفنی و مدیر تیم های پایه فدراسیون دوچرخه سواری منصوب شد.

در حکم ایشان آمده است:

جناب آقای قادر میزبانی

با عنایت به تعهد، تخصص و سوابق ارزنده جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان  " مشاور فنی و مدیر تیم های پایه فدراسیون دوچرخه سواری" منصوب می شوید. امید است با اتکال به پروردگار متعال در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران  و همچنین رشد، توسعه و شکوفایی ورزش کشور موفق و منصور باشید.

رسول هاشم کندی

سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری