چهارمین اردوی تدارکاتی تیم ملی پاراسایکلینگ

چهارمین اردوی تدارکاتی تیم ملی پاراسایکلینگ بمنظور حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و بازی های پاراآسیایی در استان فارس برگزار می شود.

مقرر است چهارمین اردوی تدارکاتی تیم ملی پاراسایکلینگ بمنظور حضور در مسابقات قهرمانی آسیا  و بازی های پاراآسیایی از تاریخ 20/12/1400 لغایت 27/12/1400  با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و انجام تست کرونا در استان فارس شهرستان نورآباد برگزار می شود.

 

 

 

آقایان

ورزشکار

بهرام سلیمانی سروستانی (فارس)

1

ورزشکار

اکبر کریمی قاضی ولوئی (آذربایجان شرقی)

2

ورزشکار

احمد حمزه لو (لرستان)

3

ورزشکار

بهروز فرزاد (لرستان)

4

ورزشکار

صابر رحیم پور جان باز (گیلان)

5

ورزشکار

مجتبی زینلی (فارس)

6

ورزشکار

هادی حسینی (زنجان)

7

ورزشکار

جمشید ملائی (زنجان)

8

ورزشکار

محمد دلیر حیدرآبادی (فارس)

9

ورزشکار

مهدی محمدی (زنجان)

10

کادر فنی

سرمربی

فرهاد عصفوری (زنجان)

1

مربی و سرپرست

علیرضا مکوندی (زنجان)

2

سرپرست اجرایی

کورش کریمی (فارس)

3

ماساژور

مهران توکلی جهرمی (فارس)

4