مصوبات جلسه کمیته فنی فدراسیون

نشست اعضای کمیته فنی فدراسیون دوچرخه سواری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، نشست کمیته فنی فدراسیون دوچرخه سواری آخرین هفته اسفند ماه با حضور آقایان رسول هاشم کندی اسدی،  فرهنگ شادنیا، محمود وفایی، مهرداد صفرزاده، سید ایمان دلیل حیرتی،  مهدی روزبهانه، حسین اسلامی، مصطفی سید رضایی، فرهاد عصفوری، علیرضا مکوندی،  منوچهر روشن پور، قادر میزبانی، مجید ناصری، محمو پراش، علیرضا حقی، ابوحیدری ، سرکار خانم ساکی به صورت وبینار برگزار شد. 

در این نشست مقرر شد  مسابقات انتخابی تیم ملی در بخش پیست به صورت ده مرحله مسابقه پیست یک روزه در شهرهای مختلف برگزار می شود که یک هفته مسابقات اومینیوم و کایرین و هفته بعد مسابقات دور امتیازی مدیسون و تیم اسپرینت برگزار شود که نهایتاً براساس نتایج این مسابقات نفرات اعزامی در بخش پیست برای بازی های آسیایی مشخص شود.

مقرر شد  زمان برگزاری اولین مرحله لیگ برتر تغییر کرده و دیرتر برگزار شود تا تیم های شرکت کننده آمادگی لازم را داشته باشند.

دو رشته BMX و کوهستان در آموزش و پرورش توسعه یابند و به عنوان رشته های پایه در مسابقات آموزشگاهی مورد حمایت قرار گیرند.