اولین تمرین تیم ملی در ترکیه برگزار شد

اعضای تیم ملی دوچرخه سواری کش.رمان که در قالب تیم دانشگاه آزاد تبریز به ترکیه سفر کرده اند امروز به جاده زدند و اولین تمرین خود را برگزار کردند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، اعضای تیم ملی دوچرخه سواری استقامت کشورمان که در قالب تیم دانشگاه آزاد تبریز در مسابقات بین المللی ترکیه حضور پیدا کرده اند امروز اولین تمرین خود را در این کشور برگزار کردند. تیم ملی کشورمان در روزهای شنبه و یکشنبه دو مسابقه تک مرحله ای خواهند داشت و سپس جهت حضور در مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا راهی کشور تاجیکستان می شوند. مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا از تاریخ 5فروردین آغاز خواهد شد و نمایندگان کشورمان در دو بخش آقایان و بانوان مصاف رقبای خود می روند.