وفایی مدیر تیم های ملی دوچرخه سواری شد

طی حکمی از سوی سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری، مدیر تیم های ملی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، امروز و طی حکمی از سوی دکتر رسول هاشم کندی، محمود وفایی به عنوان مدیر تیم های ملی دوچرخه سواری منصوب شد. محمود وفایی که پیش از این به عنوان رییس سازمان لیگ فدراسیون مشغول بود امروز کار خود را به عنوان مدیر تیم های ملی دوچرخه سواری آغاز کرد.