اولین مرحله لیگ پیست و جاده جوانان (پسران)

سازمان لیگ فدراسیون بخشنامه اولین مرحله لیگ پیست و جاده جوانان (پسران) را صادر کرد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، سازمان لیگ فدراسیون بخشنامه اولین مرحله لیگ پیست و جاده جوانان (پسران)  را به شرح زیر صادر کرد.

مقرر است اولین مرحله لیگ پیست و جاده جوانان (پسران) از تاریخ  20/02/1401 لغایت 23/02/1401 در شهر تهران برگزار گردد . لذا شایسته است دستور فرمایید ضمن مطالعه دقیق بخشنامه ، اعلام آمادگی تیم آن هیات/ باشگاه همراه با ذکر اسامی ورزشکاران و مربی یا سرپرست ثبت شده در سامانه دوچرخه سواری را حداکثر تا تاریخ 17/02/1401 به شماره نمابر این فدراسیون 44727698 ارسال نمایند. بدیهی است عدم اعلام آمادگی تا تاریخ مقرر به منزله انصراف از شرکت در مسابقات می باشد .

 

شرایط شرکت کنندگان :

1.طبق بخشنامه دولت به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲) قانون مدیریت بحران تمامی شرکت کنندگان در کلیه مسابقات ملزم به ارائه کارت واکسن کرونا ( حداقل دو دوز) می باشند.

2.با توجه به شیوع ویروس کرونا کلیه ورزشکاران و کادر فنی می بایست خارج از زمان برگزاری مسابقات از ماسک استفاده نمایند.

3.همراه داشتن اصل شناسنامه عکس دار ،کارت ملی و کارت بیمه ورزشی الزامی می باشد.

4.همراه داشتن معرفی نامه کتبی از هیات/ باشگاه مربوطه با ذکر اسامی ورزشکاران ،مربی یا سرپرست الزامی         می باشد.

5.ثبت نام کلیه شرکت کنندگان می بایست تا تاریخ 17/02/1401 از طریق لینک موجود در سایت فدراسیون دوچرخه سواری انجام پذیرد.

6.داشتن لباس متحدالشکل تیمی الزامی می باشد.

7.حداکثر تعداد ورزشکاران هر تیم 6 ورزشکار به همراه سرپرست و مربی می باشد.

8.همراه داشتن اصل رضایت نامه محضری والدین در هنگام پذیرش الزامی می باشد.

9.رده سنی جوانان متولدین 11/10/1382 لغایت 10/10/1385 می باشد.

10.قرارداد کلیه ورزشکاران و کادر فنی به همراه مفاصا حساب مالیاتی هنگام پذیرش الزامی می باشد.

11.هزینه اسکان ، تغذیه و ایاب و ذهاب به عهده باشگاه / هیات می باشد.

12.همراه داشتن کارت (UCI) برای تمامی شرکت کنندگان و کادر فنی تیم ها الزامی می باشد.                    

-پذیرش تیم ها  : ساعت 14 روز سه شنبه مورخ  20/02/1401   

-جلسه فنی : ساعت 16 روز سه شنبه مورخ  20/02/1401      

-خروج تیم ها : روز جمعه مورخ 23/02/1401 بعد از اتمام مسابقات