اولین مرحله مسابقه انتخابی تیم ملی سرعت آقایان (بزرگسالان)

طبق اعلام کمیته تیم های ملی مسابقه انتخابی تیم ملی سرعت آقایان رده سنی بزرگسالان در تهران برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، اولین مرحله مسابقه انتخابی  تیم ملی سرعت آقایان (بزرگسالان) به منظور حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و بازی های آسیایی در پیست دوچرخه سواری آزادی برگزار می شود.

بخشنامه این مسابقات نیز به شرح زیر می باشد:

 در نظر است اولین مرحله مسابقه انتخابی  تیم ملی سرعت آقایان (بزرگسالان) به منظور حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و بازی های آسیایی در تاریخ 19/02/1401 در پیست مجموعه ورزشی آزادی برگزار گردد. از اینرو خواهشمند است دستور فرمایید به ورزشکاران ابلاغ گردد  به همراه ( معرفی نامه از هیأت مربوطه، کارت بیمه ورزشی، دفترچه خدمات درمانی و کارت واکسیناسیون) روز دوشنبه مورخ 19/02/1401 ساعت 09:00 خود را به سرپرست مسابقات آقای محمدرضا صفاپور معرفی نمایند.