اعضای کمیته پزشکی فدراسیون دوچرخه سواری انتخاب شدند

سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری طی نشستی، اعضای کمیته پزشکی فدراسیون را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، دکتر هاشم کندی امروز طی نشستی  با دکتر شیما قنادی رییس کمیته پزشکی فدراسیون دوچرخه سواری، اعضای این کمیته را معرفی کرد. بر این اساس سرپرست فدراسیون، دبیر فدراسیون، دکتر شیما قنادی مسوول کمیته پرشکی فدراسیون، دکتر صابر مهری روانشناس تیم های ملی، دکتر پورغریب، مصطفی چایچی مشاور فنی، حسین قائمی مسوول کمیته آموزش فدراسیون و حامد قاسمی عارف مدیر روابط عمومی فدراسیون به عنوان اعضای جدید کمیته پزشکی فدراسیون دوچرخه سواری منصوب شدند.