عطاالهی مسوول امور استان های فدراسیون دوچرخه سواری شد

باحکم سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری حمید عطاالهی به عنوان مسوول کمیته امور استان های فدراسیون شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، امروز و باحکم دکتر رسول هاشم کندی سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری، حمید عطاالهی به عنوان مسوول کمیته امور استان های فدراسیون منصوب شد. عطاالهی سابقه دبیری فدراسیون و مسوول کمیته داوران فدراسیون را در کارنامه خود دارد.