سرپرست هیات دوچرخه سواری استان خراسان رضوی منصوب شد

سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری، مجید طهوریان عسکری را به عنوان سرپرست هیات این ورزش در استان خراسان رضوی منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، دکتررسول هاشم کندی اسدی سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری، مجید طهوریان عسکری را به عنوان سرپرست هیات دوچرخه سواری استان خراسان رضوی منصوب کرد. 

مجید طهوریان عسکری عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر مشهد است. گفتنی است؛ پیش از این مهدی روزبهانه به عنوان رییس هیات دوچرخه سواری استان فعالیت می کرد.