فهرست محرومان قطعی و تعلیقی دوچرخه سواری

اتحادیه جهانی دوچرخه سواری فهرست محرومان دوچرخه سواران ایران را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، اتحادیه جهانی دوچرخه سواری فهرست به روز رسانی شده محرومان قطعی و تعلیقی رکابزنان ایرانی را تا تاریخ 20خرداد(تاریخ 10جون2022)  اعلام کرد که این دو لیست در فایل های زیر قابل مشاهده می باشد.