سرپرست جدید هیات دوچرخه سواری آذربایجان غربی معرفی شد

با حکم دکتر هاشم کندی، رسول شیخکانلوی میلان به عنوان سرپرست دوچرخه سواری استان آذربایجان غربی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، امروز طی حکمی از سوی دکتر هاشم کندی سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری آقای رسول شیخکانلوی میلان به عنوان سرپرست جدید هیات دوچرخه سواری استان آذربایجان غربی منصوب شد. در حکم صادره آمده است: 

بنا به پیشنهاد سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی، بدینوسیله به عنوان سرپرست هیات دوچرخه سواری استان آذربایجان غربی منصوب می شوید. شایسته است حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به برگزاری مجمع انتخابات رییس هیات، اقدامات لازم معمول گردد.