برنامه دوچرخه سواران در بخش پیست بازیهای کشورهای اسلامی

نمایندگان کشورمان در مواد مختلف بخش پیست مشخص شدند

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، پنجمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی به میزبانی شهر قونیه از صبح دیروز در بخش پیست آغاز گردیده است، در همین راستا اسامی نمایندگان کشورمان در سه ماده بخش ئیست مشخص گردید.

طبق اعلام مدیر تیم های ملی فدراسیون دوچرخه سواری اسلامی نفرات تیم ملی در مواد مختلف به شرح ذیل می باشد.

تعقیبی انفرادی ( روز شنبه 15 مردادماه از ساعت 9:00 ) :

آقایان : بهنام آرین و آییدین علیاری

بانوان : سمیه یزدانی و ماندانا دهقان

دور امتیازی ( روز یک شنبه 16 مردادماه از ساعت 9:00 ) :

آقایان : بهنام آرین و امیرحسین جمشیدیان

بانوان : سمیه یزدانی و فروزان عبدالهی

اومینیوم ( روز دوشنبه 17 مردادماه از ساعت 9:00 ) :

آقایان : محمد گنج خانلو و امیرحسین جمشیدیان

بانوان : سمیه یزدانی و فروزان عبدالهی