تسلیت به همکار

سرکار خانم اردکانی مسوول دفتر سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری در غم از دست دادن مادربزرگ خود سوگوار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، متاسفانه باخبر شدیم سرکار خانم اردکانی در غم از دست دادن مادربزرگ گرامی خود به سوگ نشسته اند. این مصیبت واره را به ایشان و خانواده محترم شان تسلیت گفته و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسالت داریم.