بازدیدمعاون هماهنگ کننده راهور تهران از دفتر هیات دوچرخه سواری ناجا و گفت وگو با ملی پوشان

سرهنگ تویسرکانی معاون هماهنگ کننده راهور تهران از دفتر هیات دوچرخه سواری ناجا بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، دیروز در حاشیه جلسه ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش حوادث درون شهری و برون شهری دوچرخه سواران ، سرهنگ تویسرکانی معاون هماهنگ کننده راهور تهران و نایب رییس هیات دوچرخه سواری ناجا و سرهنگ مومنی رئیس اداره تصادفات تهران بزرگ ضمن گفت وگو و تبادل نظر با خسرو قمری رئیس فدراسیون دوچرخه سواری از دفتر هیات دوچرخه سواری آجا بازید بعمل آوردند و مقرر شد که تیم ناجا در لیگ امسال در 4 رشته کوهستان ، کورسی جاده ، کورسی پیست و BMX شرکت کند .

لازم به ذکر در حاشیه این بازید سرهنگ مومنی با تعدادی از ملی پوشان دوچرخه سوار به گفت وگو پرداختند و از مشکلات آنها در جاده جویا شدند.