مسابقات قهرمانی کشور جاده در بخش آقایان (رده سنی جوانان)

مسابقات قهرمانی کشور جاده در بخش آقایان (رده سنی جوانان) با رعایت کلیه دستورالعمل های بهداشتی از مورخ 27/06/1401 لغایت 29/06/1401 در استان البرز شهرستان کرج برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، مقرر است مسابقات قهرمانی کشور جاده در بخش آقایان (رده سنی جوانان) با رعایت کلیه دستورالعمل های بهداشتی از مورخ 27/06/1401  لغایت 29/06/1401 در استان البرز شهرستان کرج برگزار گردد. لذا شایسته است دستور فرمایید ضمن مطالعه دقیق بخشنامه ، اعلام آمادگی تیم آن هیات/ باشگاه همراه با ذکر اسامی ورزشکاران و مربی یا سرپرست در سامانه ثبت رنکینگ و نتایج فدراسیون به نشانی www.iransport.ir بخش پذیرش / قرارداد با کد دسترسی ارسال شده به هیئت ها دوچرخه سواری را حداکثر تا تاریخ 10/06/1401 به ثبت برسانند . بدیهی است عدم اعلام آمادگی تا تاریخ مقرر به منزله انصراف از شرکت در مسابقات می باشد و همچنین دسترسی ثبت نام در سامانه نیز در تاریخ یاد شده بسته خواهد شد .

 

شرایط شرکت کنندگان :

1.همراه داشتن جواب منفی تست PCR  و کارت واکسیناسیون (حداقل 2 دوز) برای کلیه افراد الزامی می باشد .

2.با توجه به شیوع ویروس کرونا کلیه ورزشکاران و کادر فنی می بایست خارج از زمان برگزاری مسابقات از ماسک استفاده نمایند.

3.داشتن اصل شناسنامه عکس دار ، کارت ملی  الزامی می باشد.

4.همراه داشتن کارت بیمه ورزشی معتبر و اصل رضایت نامه ولی جهت رده سنی جوانان الزامی و شرط لازم پذیرش ورزشکار می باشد.

5.همراه داشتن معرفی نامه از هیات/ باشگاه مربوطه با ذکر اسامی ورزشکاران ،مربی و سرپرست الزامی می باشد.

6.متولدین 11/10/1382 لغایت 10/10/1385 مجاز به شرکت در مسابقات رده سنی جوانان می باشند .

7.ثبت نام کلیه شرکت کنندگان می بایست تا تاریخ 25/06/1401 از طریق www.iransport.ir  انجام پذیرد.

8.تعداد نفرات شرکت کننده:  3  نفر جوانان ، 1 نفر مربی یا سرپرست ، جمعاً 4  نفر  می باشند.

9.داشتن لباس متحدالشکل تیمی الزامی می باشد.

10.هزینه اسکان،تغذیه ،ایاب و ذهاب به عهده هیات/ باشگاه مربوطه می باشد.

11.همراه داشتن کارت (UCI) برای تمامی شرکت کنندگان و کادر فنی تیم ها الزامی می باشد.

 

زمان پذیرش تیم ها : ساعت 10 روز یکشنبه  مورخ 27/06/1401

 جلسه فنی :  ساعت 16 روز یکشنبه  مورخ 27/06/1401 

مسابقه تایم تریل : ساعت 8 صبح روز دوشنبه 28/06/1401

مسابقه استقامت جاده : ساعت 8 صبح روز سه شنبه 29/06/1401

خروج تیم ها : روز سه شنبه  مورخ  29/06/1401 پس از اتمام مسابقات .