انتخابات کمیسیون ها لغو شد

انتخابات کمیسیون های ورزشکاران، داوران و مربیان فدراسیون دوچرخه سواری لغو شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، باتوجه به شکایات متعدد استان های مختلف و اعلام در خصوص عدم دسترسی به سایت برگزاری انتخابات کمیسیون ها و اعلام مشکل کندی اینترنت سراسری، انتخابات کمیسیون های ورزشکاران، داوران و مربیان فدراسیون دوچرخه سواری که قرار بود از ساعت 8:00 الی 16:00  روز دوشنبه مورخ 4 مهرماه 1401 برگزار شود لغو گردید و در تاریخ دیگری برگزار می شود.

تاریخ جدید برگزاری به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.