انتخابات هیات دوچرخه سواری استان یزد برگزار شد

سنجیده برای مدت چهار سال به عنوان رئیس هیات دوچرخه سواری استان یزد انتخاب شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، صبح دیروز مجمع انتخاباتی هیات دوچرخه سواری استان یزد به ریاست دکتر رسول هاشم کندی به عنوان سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری برگزار شد و در پایان این مجمع محمد حسین سنجیده به عنوان رئییس هیات دوچرخه سواری استان یزد به مدت چهار سال انتخاب شد.