زمان بندی فرایند ثبت نام تیم های متقاضی وضعیت کنتی ننتال

زمان بندی فرایند ثبت نام تیم های متقاضی وضعیت کنتی ننتال در سال 2023 شامل تیم های هورسان رامسر، آرویچ شرق مازندران، امیدنیا مشهد، مس سونگون ورزقان، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، فولاد مبارکه سپاهان و دی اف تی مشکین شهر به شرح زیر می باشد:

زمان بندی فرایند ثبت نام تیم های متقاضی وضعیت کنتی ننتال در سال 2023 شامل تیم های هورسان رامسر، آرویچ شرق مازندران، امیدنیا مشهد، مس سونگون ورزقان، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، فولاد مبارکه سپاهان و دی اف تی مشکین شهر به شرح زیر می باشد:

 

واریز مبلغ ثبت نام

اول ماه نوامبر 2022

9 آبان 1401

ارسال فایل تکمیلی ثبت نام

دهم نوامبر 2022

19 آبان 1401

 

 

تاریخ های یاد شده توسط اتحادیه بین الملل دوچرخه سواری تعیین شده و قابل تغییر و یا تمدید نخواهند بود. خواهشمند است در موعد زمانی مناسب اقدامات موثر را صورت دهید.

مبلغ ثبت نام برای سال 2023، 6500 یورو تعیین شده است که با توجه به این که ایران در دسته ی چهارم اعضای UCI به لحاظ اقتصادی قرار دارد. بیست درصد از مبلغ یاد شده فوق یعنی 1300 یورو برای ثبت نام تیم های ایرانی تعیین شده است.