بخشنامه آغاز فعالیت های ورزشی ابلاغ شد

بر اساس مصوبه بند 9 هجدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا ، تمامی فعالیت باشگاه های ورزشی انفرادی و غیر گروهی از این پس می توانند با رعایت دستورالعمل های بهداشتی در کلیه شهرها از سر گرفته شود. به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری و بنا بر اعلام وزیر محترم بهداشت ، بر اساس مصوبه بند 9 هجدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا ، تمامی فعالیت باشگاه های ورزشی انفرادی و غیر گروهی از این پس می توانند با رعایت دستورالعمل های بهداشتی در کلیه شهرها از سر گرفته شود.
ازاین رو شایسته است مدیران هیات استان ها , اعلام آمادگی حضور آن هیات یا باشگاه را به تفکیک (آقایان و بانوان) در کلیه رشته ها و رده های سنی با توجه به شروع فصل جدید مسابقات ، حداکثر تا تاریخ 06/03/99 به فدراسیون دوچرخه سواری ارسال نمایند.
شایان ذکر است دستور العمل های مربوطه در سایت معاونت health.sbmu.ac.it قابل دسترس می باشد.