سپاهان صدرنشین مرحله دوم لیگ برتر پیست آقایان

فولاد مبارکه سپاهان اصفهان، صنعت مس رفسنجان و پیشگامان کویر یزد سه تیم برتر پیست شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، مرحله دوم لیگ برتر پیست آقایان از صبح روز چهاشنبه به مدت دو روز در پیست مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد. در پایان این مرحله تیم فولاد مبارکه سپاهان توانست در صدر جدول قرار بگیرد. نتایج کامل این مسابقات به شرح زیر می باشد.

اسپرینت:

مقام اول احسان خادمی از صنعت مس رفسنجان

مقام دوم محمد دانشورخرم از فولاد مبارکه سپاهان اصفهان

مقام سوم محمدامین رحیم آبادی از صنعت مس کرمان

 

تیم اسپرینت:

مقام اول فولاد مبارکه سپاهان اصفهان

مقام دوم صنعت مس کرمان

مقام سوم صنعت مس رفسنجان

 

یک کیلومتر:

مقام اول محمدامین رحیم آبادی از صنعت مس کرمان

مقام دوم احسان خادمی از صنعت مس رفسنجان

مقام سوم امیرعلی علیزاده قناد از صنعت مس کرمان

 

  •  

مقام اول محمد دانشورخرم از فولاد مبارکه سپاهان اصفهان

مقام دوم احمد نصرآبادی از فولاد مبارکه سپاهان اصفهان

مقام سوم محمدامین رحیم آبادی از صنعت مس کرمان

 

تعقیبی تیمی:

مقام اول صنعت مس رفسنجان

مقام دوم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان

مقام سوم صنعت مس کرمان

 

تعقیبی انفرادی:

مقام اول محمداسماعیل چاییچی از فولاد مبارکه سپاهان اصفهان

مقام دوم مهدی ناطقی از فولاد مبارکه سپاهان اصفهان

مقام سوم بهنام آرین از صنعت مس رفسنجان

 

دور امتیازی:

مقام اول محمداسماعیل چاییچی از فولاد مبارکه سپاهان اصفهان

مقام دوم مرتضی رضوانی از پیشگامان کویر یزد

مقام سوم مهدی آرمون از آبنده سازان لرستان

 

  •  

مقام اول محمداسماعیل چاییچی از فولاد مبارکه سپاهان اصفهان

مقام دوم مرتضی رضوانی از پیشگامان کویر یزد

مقام سوم مهدی آرمون از آبنده سازان لرستان

 

  •  

مقام اول محمد گنج خانلو از فولاد مبارکه سپاهان اصفهان

مقام دوم محسن رحمانی از صنعت مس رفسنجان

مقام سوم پیام سعدی پور از آبنده سازان لرستان

 

  •  

مقام اول فولاد مبارکه سپاهان اصفهان

مقام دوم صنعت مس رفسنجان

مقام سوم پیشگامان کویر یزد

 

نتایج تیمی تا پایان مرحله دوم :

مقام اول فولاد مبارکه سپاهان اصفهان با 3102 امتیاز

مقام دوم صنعت مس رفسنجان با 2450 امتیاز

مقام سوم پیشگامان کویر یزد با 2276 امتیاز