ملی پوش  BMX کشورمان به بخش منتقل شد

چند روز پیش ملی پوش و قهرمان BMX کشورمان که در تمرینات دچار حادثه شد و در بخش مراقبت های وبژه بیمارستان فرهیختگان بستری بود امروز به بخش منتقل شد.

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، در پى این حادثه ، امروز مسئولان کمیته های فدراسیون دوچرخه سواری  به عیادت او رفتند و در جريان درمان او قرار گرفتند . نوید قاسمى هفته گذشته در حال تمرين متاسفانه دچار حادثه شكستگى جمجمه گرديد و بعد از چند روز تحت نظر بودن در بخش مراقبتهاى ويژه امروز پس از بهبودی نسبی و تشخیص پزشکان به بخش منتقل گرديد تا ادامه روند درمانش را طى كند. براى اين ورزشكار خوب كشورمان آرزوى سلامتى داريم.