معرفی رئیس جدید هیات دوچرخه سواری نیروهای مسلح

سردار سرتیپ دوم پاسدار حسین رمضانی رئیس هیات دوچرخه سواری نیروهای مسلح شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، با حکم سرتیپ دکتر محمدحسن باقری رئیس شورای هماهنگی و سیاستگذاری ورزش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران سردار سرتیپ دوم پاسدار حسین رمضانی از تاریخ 11/08/1401 به مدت دوسال به عنوان رئیس هیات دوچرخه سواری نیروهای مسلح منصوب شد.