شناخت ابعاد و طراحی الگو توسعه ورزش حرفه ای ایران

برگزاری نشست شناخت ابعاد و طراحی الگو توسعه ورزش حرفه ای ایران در وزارت ورزش و جوانان

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، صبح امروز و با حضور نمایندگان فدراسیون های ورزشی کل کشور جلسه شناخت ابعاد و طراحی الگو توسعه ورزش حرفه ای ایران در وزارت ورزش و جوانان برگزار گردید.

در این جلسه حسین کربلائی به عنوان نماینده فدراسیون دوچرخه سواری شرکت نمود.