تاریخ انتخابات فدراسیون دوچرخه سواری مشخص شد

وزارت ورزش با زمان پیشنهای فدراسیون دوچرخه سواری جهت زمان برگزاری مجمع انتخاباتی این فدراسیون موافقت بعمل آورد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، با موافقت مدیرکل امورمشترک فدراسیون های وزارت ورزش و جوانان 30 بهمن به عنوان تاریخ برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون دوچرخه سواری اعلام شد. در نامه ارسالی آرش فرهادیان مدیرکل امور مشترک فدراسیون ها آمده است: بازگشت به نامه آن فدراسیون در تاریخ 12 دی ماه درخصوص برگزاری مجمع عمومی انتخاب رییس و اعضای هیات رییسه آن فدراسیون به آگاهی می رساند با توجه به مصوبات هیات رییسه  فدراسیون، با برگزاری مجمع در روز یکشنبه مورخ 30 بهمن 1401 ساعت 10 صبح موافقت بعمل می آید.