نمایندگان کنفدراسیون دوچرخه‌سواری آسیا به تهران می آیند

باتوجه به برگزاری انتخابات فدراسیون دوچرخه سواری نمایندگان کنفدراسیون دوچرخه‌سواری آسیانمایندگان خود را به ایران اعزام می کنند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، دبیر فدراسیون دوچرخه سواری از حضور دو نماینده کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا به ایران خبر داد. حمید عطااللهی سرپرست دبیری فدراسیون دوچرخه سواری اعلام کرد اُنکار سینگ دبیرکل‌کنفدراسیون دوچرخه‌سواری آسیا پنجشنبه گذشته طی نامه‌ای به فدراسیون ایران اعلام کرده است که شخصا به همراه یک نفر دیگر که هر دو اهل هند هستند، در انتخابات ایران حاضر خواهند شد. انتخابات فدراسیون دوچرخه سواری ساعت 10 صبح یکشنبه 30 بهمن در تهران برگزار می شود.