گزارش نمرات داوری و مربیگری درجه 2

کمیته آموزش فدراسیون دوچرخه سواری فهرست قبول شدگان دوره مربیگری و داوری درجه 2 فدراسیون را صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری،طبق گزارش کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون دوچرخه سواری دوره های مربیگری درجه 2 مورخ 18 الی 21 بهمن ماه و داوری درجه 2 مورخ 25 الی 28 بهمن ماه 1401 در مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد که اسامی نفرات قبول شده طبق لیست در فایلهای مربوطه اعلام شده است.

جهت صدور گواهی با مدیر دوره تماس حاصل فرمایید. ضمناً تاریخ برگزاری کلاس تئوری مکمل جهت نفراتی که متقاضی کسب مدرک تئوری میباشند متعاقباً اعلام خواهد شد.