رشته ایندورسایکلینگ(دوچرخه سواری سالنی) به فدراسیون دوچرخه سواری واگذار شد

با پیگیری فدراسیون دوچرخه سواری و موافقت وزارت ورزش و جوانان، رشته ایندورسایکلینگ(دوچرخه سواری سالنی) به این فدراسیون واگذار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، حامد قاسمی عارف مدیر روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری با اشاره به نشست‌های تخصصی و برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان وزارت ورزش و جوانان در این زمینه گفت: پس از اضافه شدن رشته ایندورسایکلینگ به رشته های اصلی اتحادیه جهانی دوچرخه سواری uci  و پس از بررسی های صورت گرفته و با اشاره به ماهیت این رشته ورزشی از مدتی پیش دکتر اسدی رییس فدراسیون دوچرخه سواری درخواستی را به وزارت ورزش و جوانان ارائه و رسما درخواست کردیم رشته ایندورسایکلینگ (دوچرخه سواری سالنی) به فدراسیون دوچرخه سواری واگذار گردد. پس از بررسی های بعمل آمده طی نامه ای از سوی معاونت محترم ورزش قهرمانی و حرفه ای رشته ایندورسایکلینگ ( دوچرخه سواری سالنی) به این فدراسیون واگذار شد.

وی در ادامه اظهار داشت: تا امروز زحمات و تلاش های زیادی در راستای رشد و توسعه دوچرخه سواری سالنی صورت گرفته است که مجموعه فدراسیون دوچرخه سواری قدردان زحمات همه این افراد می باشد.امیدوار هستیم با تدوین برنامه ای اصولی و بهره گیری از تمام ظرفیت های داخلی و بین المللی موجب رشد کمی و کیفی این رشته در ایران باشیم.