حق عضویت اتحادیه جهانی پس از 4 سال پرداخت شد

حق عضویت اتحادیه جهانی که از سال 2019 از سوی فدراسیون دوچرخه سواری پرداخت نشده بود در جریان سفر رییس فدراسیون دوچرخه سواری به اندونزی پرداخت شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، فدراسیون دوچرخه‌سواری ایران حق عضویت خود را برای چند سال به اتحادیه جهانی پرداخته نکرده بود که اکنون فدراسیون فعلی این بدهی را تسویه کرد. مدیریت قبلی فدراسیون حق عضویت سالانه را از سال ۲۰۱۹ پرداخت نکرده بود در حالی که باید در هر سال ۵۰۰ دلار به اتحادیه جهانی  پرداخت می کرد. رسول اسدی رییس فدراسیون در سفری که به اندونزی داشت تا در جلسه کنفدراسیون آسیا شرکت کند، توانست حق عضویت فدراسیون را که به مبلغ ۲ هزار دلار سیده بود، پرداخت کند. به دلیل پرداخت نشدن حق عضویت چند ساله، خطر تعلیق فدراسیون دوچرخه سواری ایران را تهدید می‌کرد که اکنون این تسویه حساب انجام شد.