بهروز فرزاد رییس هیات دوچرخه سواری لرستان شد

مجمع انتخاباتی هیات دوچرخه سواری استان لرستان با حضور دکتر رسول اسدی رییس فدراسیون دوچرخه سواری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، مجمع انتخاباتی استان لرستان امروز صبح به ریاست دکتر اسدی رییس فدراسیون دوچرخه سواری در اداره کل ورزش و جوانان این استان برگزار شد. در پایان این ممجمع بهروز فرزاد به عنوان تنها کاندید این انتخابات توانست با اکثریت آرا و کسب 20 رای از 20 رای ماخوذه به عنوان رییس هیات دوچرخه سواری استان لرستان به مدت چهارسال انتخاب شود.