حکم وزیر ورزش برای رییس فدراسیون دوچرخه سواری

دکتر حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان حکم رسول اسدی را به عنوان رییس فدراسیون دوچرخه سواری صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی فدر اسیون دوچرخه سواری، پس از صانحه هوایی که برای وزیر ورزش و جوانان و تعدادی از کارکنان این وزارتخانه رخ داد صدور حکم رییس فدراسیون دوچرخه سواری مدتی به تاخیر افتاد. در نهایت در روزهای پایانی سال دکتر حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان حکم ریاست دکتر رسول اسدی را به عنوان رییس جدید فدراسیون دوچرخه سواری امضا و صادر نمود. در حکم صادره آمده است:

«مستند به بند یک ماده ۱۴ اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران و رای مجمع مورخ 1401/11/30 فدراسیون دوچرخه سواری به موجب این حکم به مدت چهار سال به عنوان رییس فدراسیون دوچرخه سواری منصوب می‌گردید.»