حمید عطااللهی دبیرکل فدراسیون دوچرخه سواری شد

با حکم دکتر رسول اسدی، عطااللهی به عنوان دبیرکل فدراسیون دوچرخه سواری منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، به پیشنهاد اعضای هیات رییسه فدراسیون دوچرخه سواری و با حکم دکتر رسول اسدی، حمید عطااللهی به عنوان دبیرکل فدراسیون دوچرخه سواری منصوب شد. در حکم ایشان آمده است:

 

جناب آقای حمید عطااللهی

« با عنایت به تعهد، تخصص و سوابق ارزنده جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان " دبیرکل فدراسیون دوچرخه سواری جمهوری اسلامی ایران" منصوب می شوید.

امید است با اتکال به پروردگار متعال، هماهنگی کامل با ارکان و کمیته های فدراسیون، زمینه را جهت رشد، توسعه و شکوفایی ورزش دوچرخه سواری فراهم آورده و در انجام امور محوله موفق و پیروز باشید.»