حامد قاسمی عارف مدیر روابط عمومی فدراسیون شد

با حکم دکتر رسول اسدی رییس فدراسیون دوچرخه سواری حامد قاسمی عارف به عنوان سرپرست کمیته روابط عمومی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، طی حکمی از سوی رییس فدراسیون دوچرخه سواری حامد قاسمی عارف به عنوان سرپرست کمیته روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری منصوب شد. حامد قاسمی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی روابط عمومی می باشد از سال 95 تاکنون به عنوان مدیر روابط عمومی کمیته روابط عمومی فدراسیون فعالیت داشته است.

در حکم ایشان آمده است:

 "باتوجه به تخصص، تعهد و تجارب ارزشمند سرکارعالی و به موجب این ابلاغ به عنوان «  سرپرست کمیته روابط عمومی فدراسیون» دوچرخه سواری منصوب می‌شوید.