حکم موقت ابطال انتخابات دوچرخه‌سواری لغو شد

دیوان عدالت اداری حکم موقت ابطال انتخابات فدراسیون دوچرخه‌سواری را لغو کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، روز گذشته دیوان عدالت اداری در حکمی دستور موقت ابطال انتخابات را صادر کرد اما امروز (چهارشنبه) پس از پیگیری واحد حقوقی وزارت ورز ش و جوانان این حکم دستور موقت ابطال انتخابات لغو شد. 

مرتضی فلاح، مدیرکل حقوقی وزارت ورزش  و جوانان در گفت‌وگو با ایسنا با تایید این خبر گفت: دستور  موقت صادره از دیوان عدالت اداری لغو شد. پرونده در حال رسیدگی است تا مستندات نهایی خود را ارائه دهیم و تعیین تکلیف شود.

او در مورد ادامه فعالیت رسول اسدی به عنوان رییس فدراسیون تصریح کرد: هیچ مانعی قانونی برای ادامه فعالیت ندارد تا رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی از سوی دیوان عدالت اداری انجام شود.