نمره موفق وزارت ورزش و جوانان به کمیته آموزش فدراسیون دوچرخه سواری

در ارزیابی جدید عملکرد کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون دوچرخه سواری، وزارت ورزش از تلاش های این کمیته تقدیر نمود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، طی ارسال نامه ای از سوی وزارت ورزش و جوانان به فدراسیون از عملکرد کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون دوچرخه سواری بر اساس ارزیابی و تحلیل های صورت گرفته تقدیر بعمل آمده استدر متن نامه این چنین قرار گرفته است که آن فدراسیون موفق به کسب ۸۰ امتیاز از مجموع ۱۰۰ امتیاز ممکن شده است و ضمن آرزوی توفیق برای مجموعه فدراسیون عنوان شده تا از طریق تمرکز بر توسعه فرایند ها و بهره مندی از ظرفیت های موجود در راستای ارتقاء فدراسیون صورت پذیرد.