برگزاری مرحله اول ليگ دوچرخه سواري كورسي استان گيلان پس از ماه ها وقفه

مرحله اول ليگ دوچرخه سواري كورسي استان گيلان پس از ماه ها وقفه از ١٣ تير آغاز مي گردد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، اين مسابقه در ماده ٤٠٠٠ متر تايم تريل تعقيبي تيمي و با حضور تيم ها و باشگاه هاي استان گيلان در مجتمع تفريحي سازمان منطقه آزاد انزلي برگزار ميگردد.
اين مسابقه با همكاري مشترك هيات دوچرخه سواري گيلان و هيات دوچرخه سواري سازمان منطقه آزاد انجام خواهد شد. امسال ٢٧ رويداد ليگ استاني در رشته هاي كورسي(پيست و جاده ) كوهستان،تريال برگزار ميگردد.
همچنين مسابقات ليگ ٩٩ در ٢ بخش آقايان و بانوان و در هر رشته رده هاي مختلف سني برنامه ريزي شده است. سال گذشته ٢١ مرحله مسابقات ليگ استاني بطور منظم برگزار گرديد.