البرز قهرمان جاده جوانان کشور شد

نمایندگان البرز و کرمان قهرمان استقامت جاده و تایم تریل جوانان ایران شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، رقابت های قهرمانی کشور جاده جوانان به میزبانی استان لرستان در شهر بروجرد برگزار شد و در پایان نمایندگان استان های البرز و کرمان موفق شدند به ترتیب در تایم تریل انفرادی و استقامت جاده قهرمان شوند.

نتایج کامل این رقابت ها به شرح ذیل می باشد.

 تایم تریل انفرادی جوانان؛
نفر اول پوریا یعقوبی با زمان ۱۹ دقیقه و ۲۱ ثانیه و ۹۸۲ هزارم ثانیه از البرز
نفر دوم معراج صالح پور با زمان ۲۰ دقیقه و ۱۶ ثانیه و ۶۷۹ هزارم ثانیه از اصفهان
نفر سوم دانیال فرزانه با زمان ۲۰ دقیقه و ۱۸ ثانیه و ۷۲۱ هزارم ثانیه از لرستان

تایم تریل انفرادی نوجوانان:
نفر اول آرتین صدیقی با زمان ۱۹ دقیقه و ۵۷ ثانیه و ۴۵۲ هزارم ثانیه از مازندران
نفر دوم آرش میرباقری با زمان ۲۰ دقیقه و ۳۰ ثانیه و ۵۲۰ هزارم ثانیه از البرز
نفر سوم امیر علی بهرامی با زمان ۲۲ دقیقه و ۲۷ ثانیه و ۶۸۱ هزارم ثانیه از خراسان جنوبی


استقامت جاده جوانان:

نفر اول امیر حسین وطن پرست از کرمان 
نفر دوم پوریا یعقوبی از البرز
نفر سوم دانیال فرزانه  از لرستان

استقامت جاده نوجوانان:
نفر اول آرتین صدیقی از مازندران
نفر دوم آرش میرباقری از البرز
نفر سوم پوریا پسندی از خراسان رضوی

*نتایج رده بندی تیمی*
۱-البرز
۲-اصفهان
۳-لرستان