لبیب و پرتوآذر نمایندگان دوچرخه سواری ایران در بازیهای آسیایی هانگژو

کمیته ملی المپیک با درخواست فدراسیون دوچرخه‌سواری مبنی بر تغییر و افزایش سهمیه تیم ملی جاده آقایان و بانوان مخالفت کرد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه‌سواری، به رغم تلاش و پیگیری های فدراسیون دوچرخه‌سواری درخصوص تغییر در فهرست ورزشکاران اعزامی به بازی‌های آسیایی هانگژو، این درخواست از سوی کمیته ملی المپیک مورد موافقت قرار نگرفت و تیم ملی دوچرخه‌سواری ایران تنها با دو نماینده در این دوره از مسابقات حضور خواهد داشت. طبق اعلام کمیته تيم هاي ملی علی لبیب نماینده آقایان و فرانک پرتوآذر نماینده بانوان تیم ملی دوچرخه‌سواری کشورمان خواهند بود.