اسامی قبول شدگان دوره مربیگری درجه 3 و کارگاه مربیگری ایندورسایکلینگ

اسامی قبول شدگان دوره مربیگری درجه 3 و کارگاه مربیگری ایندورسایکلینگ به مدرسی آقای امید سراجی و سرکار خانم دولت آبادی از سوی کمیته آموزش فدراسیون دوچرخه سواری اعلام شد.

کمیته آموزش فدراسیون دوچرخه سواری اسامی قبول شدگان دوره مربیگری درجه 3 و کارگاه مربیگری ایندورسایکلینگ را اعلام کرد. نامبردگان می توانند جهت دریافت گواهی دوره های مربیگری خود جهت ثبت در سامانه مبین با کمیته آموزش فدراسیون دوچرخه سواری به شماره 44726410 داخلی 118 تماس بگیرید.

 

محبوبه سینجلی

فاطمه نیک زارع

سوسن مومن زاده نمینی

غزل مطوریان

هانا رضایی

جانانه حاجی شیخی

فاطمه افشاری

پریسا خرم

نگار ایزدی

عاطفه عباسپور

مانی بهادری

درنا خوشاب

سمانه دریکوند

محدثه انجدایی

سپیده سلطان ویس

عطیه بزرگ زاده رضوی

مهدیه قشقایی

فاطمه رسولی

محدثه نوری

سپیده قلی پسند