بخشنامه مرحله سوم لیگ کوهستان صادر شد

فدراسیون دوچرخه سواری بخشنامه مرحله سوم لیگ کوهستان به میزبانی مشهد مقدس را صادر شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، فدراسیون دوچرخه سواری بخشنامه سومین مرحله لیگ کوهستان مردان را به میزبانی هیات دوچرخه سواری استان خراسان رضوی به شرح زیر صادر کرد.