گزارش تصویری بازدید صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک از فدراسیون دوچرخه سواری

صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک و هیات همراه صبح امروز از فدراسیون دوچرخه سواری و ساختمان در حال احداث بازدید کردند.