نایب رئیس بانوان فدراسیون دوچرخه سواری معرفی شد

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری، سمیه موسوی را به عنوان سرپرست نایب رئیسی بانوان فدراسیون منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، امروز و طی حکمی از سوی دکتر رسول اسدی رییس فدراسیون دوچرخه سواری خانم سمیه موسوی به عنوان سرپرست نایب رییسی فدراسیون دوچرخه سواری منصوب شد.

سمیه موسوی با مدرک کارشناسی ارشد در مدیریت رویدادهای ورزشی ، نایب رییسی بانوان فدراسیون بولینگ و بیلیارد را در کارنامه خود نیز دارد.