اردوی تیم ملی دوچرخه سواری پیست جوانان

کمیته تیم های ملی فدراسیون دوچرخه سواری اسامی دعوت شدگان به اردوی تیم ملی پیست را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، کمیته تیم های ملی فدراسیون دوچرخه سواری اسامی دعوت شدگان به اردوی تیم ملی پیست را جهت اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا اعلام کرد.